kimdir? Şeyma erosy çak

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü’nde orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra İ.T.Ü Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü lisans programından 2004 yılında mezun oldu. İ.T.Ü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı’nı 2007, İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teori Doktora Programı’nı 2013 yılında tamamladı.

20.yüzyıl Türk müzik tarihi, ve toplumsal cinsiyet kuramları odaklı ulusal ve uluslararası süreli yayınlarda yer alan makalelerinin yanı sıra çeşitli bilimsel toplantılarda tebliğler sundu. 2017 yılında yayınlanan Kadın ve Müzik adlı kitap çalışmasında editör ve yazar olarak görev yaptı. Aynı yıl Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan basılmış olan Bir Muhabbet Kuşu Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren adlı kitap çalışmasını doktora tez danışmanı Prof. Ş.Şehvar Beşiroğlu ile tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.