MÜZİK-DANS VE KİMLİK: TUNA’NIN TINILARI III. ULUSLARARASI ETNOMÜZİKOLOJİ SEMPOZYUMU

Eğitim Duyurusu: Macar Kültür Merkezi ve Etnomüzikoloji Derneği ortaklığı ve AB-Türkiye Uluslararası Diyalog Programı desteği ile, "Birlik içinde Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" konulu proje kapsamında düzenlenecek olan “III. Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu”, “Müzik-Dans ve Kimlik: Tuna’nın Tınıları” ana başlığıyla, 02-04 Ekim 2020 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşecektir.

Sempozyum Alt Başlıkları

Disiplinlerarası yaklaşımlar içinde müzik ve kimlik

Performans teori bağlamında müzik ve kimlik

Müzik ve kimlikte beğeni hiyerarşileri

Postkolonyalizm ve müzik ve kimlik ilişkisi

Popüler kültür, kimlik ve müzik ilişkisi

Kültür ve kimlik bağlamında müzik / dans

Kimlik ve mekan ilişkisinde müzik / dans

İnanç ve müzik-kimlik ilişkisi

Toplumsal cinsiyet ve müzik / dans

Kimlik, göç ve diaspora ve müzik

Müziğin/ dansın kimlikleri oluşturmadaki rolü ve etkileri, kanon
Çokulusluluk, kimlik ve çok kültürlülük bağlamında müzik / dans

Çalgıların kimlikleri, kimlik oluşumunda çalgılar

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Tarihi: 11 Eylül 2020

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi: 18 Eylül 2020

Sempozyum (Ön) Program İlanı: 25 Eylül 2020

Sempozyum Tarihi: 02-04 Ekim 2020

E-posta Adresleri: info@etnoomuzikoloji.org / etnomuzikolojidernegi@gmail.com

Detaylı bilgiler, sürpriz konuklar ve aktiviteler en kısa sürede bildirilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Sempozyum tarihinde Covid-19 nedeniyle ülkelerinde sorun yaşayan katılımcıların sunumları, talepleri doğrultusunda on-line kabul edilecektir.

Sempozyum Dili

Sempozyum resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Özetlerin Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Özet Formatı

Özetle elektronik posta yolu ile Word.doc/docx formatında gönderilmelidir.

Özetlerde ayrıca,

- Başlık:

- İsim-Soyadı:

- Kurum Bilgileri:

- Telefon numarası:

- E-mail adresi:

Özetlerin kelime sayısı min. 250 – max. 400 kelime olmalıdır.

Özetlerin gönderileceği e-mail adresleri:

Özlem DOĞUŞ VARLI, Etnomüzikoloji Derneği Başkanı –Sempozyum Bilim ve

Düzenleme Kurulu Başkanı

email: etnomuzikolojidernegi@gmail.com

Şeyma ERSOY ÇAK, Symposium Secretary

email: info@etnomuzikoloji.org

MÜZİK TERAPİ EĞİTİMİ

2.MÜZİK TERAPİ EĞİTİMİ

Eğitim Duyurusu: Bu eğitim için ön kayıtlarınızda Müzik Terapi ile olan ilginizi ilişkilendirecek ve sizi tanıtan kısa bir yazı yazarak sem@medipol.edu.tr adresine mail atmanız gerekmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim programının amacı; müzik terapi yapacak Sağlık Meslek Mensupları İle Müzik Alanı Mensuplarına, bu uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacak yeterlikleri kazandırmaktır.

Birey(ler)in fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarından herhangi birinin karşılanmasında müziğin ve müzik uygulamalarının, konusunda ehliyetli profesyonel(ler) aracılığıyla kullanıldığı klinik ve kanıta dayalı bir uygulamadır.

Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 13 Ekim 2018 Cumartesi

Bu eğitime kayıt ol