kimdir? Şeyma erosy çak

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü’nde orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra İ.T.Ü Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü lisans programından 2004 yılında mezun oldu. İ.T.Ü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı’nı 2007, İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teori Doktora Programı’nı 2013 yılında tamamladı.

Tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarında çeşitli araştırmalar yaptı. Müzik tarihi; 20. yüzyıl müzik kültürü ve popüler müzik; müzik terapi; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına odaklanan makale ve kitaplar yayınladı. Çeşitli sempozyum ve konferanslarda düzenleyici ve konuşmacı olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası süreli yayınlarda hakemlik ve makale yazarlığı yaptı. Ulusal projelerde ve yarışma jürilerinde yer aldı. Kitap editörü ve kitap yazarı olarak çalışmalar yayınladı.

Kitap çalışmaları;

2017 yılında yayınlanan Kadın ve Müzik adlı kitap çalışmasında editör ve yazar olarak yer aldı. Aynı yıl Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan basılan Bir Muhabbet Kuşu Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren adlı kitap çalışmasını Prof. Ş.Şehvar Beşiroğlu ile birlikte yayınladı.

2019 yılında Türk Müziği Bibliyografyası adlı kitap çalışmasını Dr. Nuri Özcan ile birlikte yayınladı. Ekim 2019 tarihinde Türkiye müzikoloji çalışmalarına katkı sağlayan bir diğer yayında editör ve bölüm yazarı olarak yer aldı. Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan adlı kitap çalışması; müzikoloji, organoloji, müzik ve kültür tarihi başlıkları altında toplanmış 28 araştırma yazısı ile Pan Yayınevi’nden yayınlandı.

Middle East Studies Association; The American Musical Instrument Society üyesi, Uygulamalı Müzik Terapi Derneği kurucu üyesi ve Etnomüzikoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Şeyma Ersoy Çak, İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Google Scholar/Google Akademik - Şeyma Ersoy Çak

Academia - Şeyma Ersoy Çak

Yaklaşımlarımız

Hikayemiz